Begeleidings aanbod

Inhoud hulpaanbod:

Op padWie zijn de jongeren en volwassenen:

De coaching van jongeren en volwassenen richt zich ondermeer op vragen betreffende:

 adviezen over opvoeding en begeleiding
 persoonlijke ontwikkeling, wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik
 bewustwording
 stress reductie
 ontdekken van je natuurlijke vaardigheden, talenten en inspiratiebronnen
 begeleidingsadviezen voor stage- en werkplekken

 

De begleiding van Frans Leer en Leef Wereld richt zich op jongeren en volwassenen die extra aandacht behoeven vanwege hun Autisme, Autisme spectrum stoornis, Schizofrenie, NAH en LVG.

Voor deze jongeren en volwassenen is het mogelijk een persoongebonden budget (PGB) aan te vragen. Vanuit dit budget kunnen de kosten vergoed worden.

Maatwerk voor jongere en ouder:

De begeleiding richt zich op het ondersteunen, uitvoeren en oefenen van handelingen en vaardigheden die de zelfredzaamheid van de jongere en volwassene bevorderd, behoud en/of compenseert.

U kunt als ouder of verzorger Frans Leer en Leef Wereld tevens inschakelen voor een gesprek over de ontwikkeling en begeleiding van uw kind/de jongere. De begeleiding is er dan op gericht hoe om te gaan met de gevolgen van de aandoening of beperking van uw kind/de jongere.

 

Begeleiding en activiteiten op maat:

Tijdens individuele begeleiding wordt gewerkt aan het ondersteunen, behoud en vergroten van de sociale zelfredzaamheid en praktische vaardigheden als:

 • ondersteunen in het aanbrengen van structuur en regie.
 • leren begrijpen wat anderen zeggen.
 • leren een gesprek te voeren.
 • leren zich begrijpelijk te maken.
 • hulp bij het zich aan regels en afspraken houden.
 • stimuleren van wenselijk gedrag.                                               
 • corrigeren van besluiten of gedrag.
 • hulp bij het beheren van geld.
 • hulp bij gebruik van openbaarvervoer.
 • structureren van de dag/week.
 • stimuleren van contacten in de directe omgeving.

De begeleidingen kunnen gecombineerd worden met leuke outdoor activiteiten waarbij op een natuurlijke wijze mentale, emotionele, sociale en fysieke grenzen verlegd worden.

De manier van werken:
Frans sluit aan bij de mogelijkheden en vaardigheden van de jongere of volwassene. Dit wordt competentie gericht werken genoemd. Hierbij wordt op ondersteunende wijze in kleine stapjes gewerkt naar verdere ontwikkeling van de mogelijkheden en vaardigheden die passen bij het sociale zelfredzaamheids niveau van de jongere en of volwassene.

Hoe gaat het in zijn werk:
Frans komt de eerste keer met u en uw kind/de jongere kennismaken. Wanneer de kennismaking positief verloopt dan wordt de verdere begeleiding doorgesproken. Hierin wordt flexibel met u meegedacht om tot een individueel passend hulpaanbod te komen.

Dagopvang

 Weekendopvang

 

Alle rechten zijn verleend aan Frans Leer en Leef Wereld - Privacyreglement