Algemene voorwaarden

Met gebruikmaking van de onderstaande link, kunt u de algemene voorwaarden van Frans Leer en Leef Wereld downloaden.

 

https://www.fransleerenleefwereld.nl/download/Privacyreglement-Frans-Leef-en-Leerwereld-1.pdf

Alle rechten zijn verleend aan Frans Leer en Leef Wereld - Privacyreglement - Algemene voorwaarden Januari 2020