Privacyreglement

Met gebruikmaking van de onderstaande link, kunt u het privacyreglement van Frans Leer en Leef Wereld downloaden.

 

https://fransleerenleefwereld.nl/download/Privacyreglement-Frans-Leef-en-Leerwereld-1.pdf

Alle rechten zijn verleend aan Frans Leer en Leef Wereld - Privacyreglement - Algemene voorwaarden Januari 2020